ما همیشه دنبال استخدام کردن بازی کن های خوب هستیم

شرایط استخدام

(۷۱٪ :سهم از بوست ) بوستر رنگ بالای ۶۰۰۰ هزار

 • داشتن یک اکانت رنک ۶۰۰۰ که بتونین درونش تست بدین
 • داشتن حداقل ۸ ساعت ازاد ( حداقل ۳ برد برای هر اکانتی که دستتون هست در روز )
 • تکمیل فرم قوانین و ارسال مدارک
 • رفتار مناسب هنگام بوست در اکانت (No Toxic)

بوستر رنک ۵۵۰۰ هزار (سهم از بوست : ۶۶٪)

 • داشتن یک اکانت رنک ۵۵۰۰ که بتونین درونش تست بدین
 • داشتن حداقل ۸ ساعت ازاد ( حداقل ۳ برد برای هر اکانتی که دستتون هست در روز )
 • تکمیل فرم قوانین و ارسال مدارک
 • رفتار مناسب هنگام بوست در اکانت (No Toxic)

For junior manager position are:

 • High communication skills to work with customers
 • Extra payout percentages depending on your success

Contact us if you have something to offer:

 • We are looking for platforms where we can promote ourselves
 • Bloggers, Youtubers, Twitch streamers, etc.

اگر شرایط ما را دارین در به ایدی تلگرام استخدام ما پیام بدید

mohammadpcg

(۷۱٪ :سهم از بوست ) بوستر رنگ بالای ۶۰۰۰ هزار

 • داشتن یک اکانت رنک ۶۰۰۰ که بتونین درونش تست بدین
 • داشتن حداقل ۸ ساعت ازاد ( حداقل ۳ برد برای هر اکانتی که دستتون هست در روز )
 • تکمیل فرم قوانین و ارسال مدارک
 • رفتار مناسب هنگام بوست در اکانت (No Toxic)

بوستر رنک ۵۵۰۰ هزار (سهم از بوست : ۶۶٪)

 • داشتن یک اکانت رنک ۵۵۰۰ که بتونین درونش تست بدین
 • داشتن حداقل ۸ ساعت ازاد ( حداقل ۳ برد برای هر اکانتی که دستتون هست در روز )
 • تکمیل فرم قوانین و ارسال مدارک
 • رفتار مناسب هنگام بوست در اکانت (No Toxic)

For junior manager position are:

 • High communication skills to work with customers
 • Extra payout percentages depending on your success

Contact us if you have something to offer:

 • We are looking for platforms where we can promote ourselves
 • Bloggers, Youtubers, Twitch streamers, etc.